เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ NCRC-GD, Medical School of Chinese PLA และ Peking Union Medical College Hospital สาธารณรัฐประชาชนจีน

13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Second Medical Center and National Clinical Research Center for Geriatric Diseases (NCRC-GD), the General Hospital of Chinese People's Liberation Army (Medical School of Chinese PLA), and Peking Union Medical College Hospital, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องห้วยน้ำริน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
แกลลอรี่