CMU SCIENCE WEEK 2021

6 กรกฎาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์

CMU SCIENCE WEEK กลับมาแล้ว !! 
18, 27-28 สิงหาคมนี้ ขบวนความสุขและวิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์

จะมารวมกันที่วิทยา มช.


คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง
และผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน CMU SCIENCE WEEK 2021
พบกับกิจกรรมสุดพิเศษมากมายภายใต้ Concept “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Science for SDGs. Science for Everyone”
#ถึงโควิดจะทำให้เราห่างกัน
#แต่กิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นั้น
รับรองว่า FUN ยิ่งกว่าเดิม !!
ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://scw.science.cmu.ac.th
.
FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier
#SCICMU #BeFUNtotheFrontier


เข้าสู่เว็บไซต์ CMU SCIENCE WEEK 2021
คลิก http://scw.science.cmu.ac.th