เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 50 ล้าน สมทบทุนโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่

20 ตุลาคม 2563

คณะแพทยศาสตร์

https://www.cmu.ac.th/th/article/5bc06512-2e9c-474f-ba02-6d1769886e1a 
แกลลอรี่