การจัดการปุ๋ยโบรอนต่อการเจริญเติบโตของดาวอินคา

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ดาวอินคา เป็นพืชที่มีการนำส่วนต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในทางสุขภาพเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะส่วนของเมล็ด น้ำมัน และใบ การผลิตดาวอินคามีมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่กระบวนการปลูกที่เหมาะสม โดยเฉพาะการจัดการธาตุอาการ ยังไม่มีการศึกษามากนัก บทความนี้ได้นำเสนอผลของการจัดการปุ๋ยโบรอนต่อการเจริญเติบโตของดาวอินคา ซึ่งจะมีผลต่อการสร้างคุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อไป
ผลงานวิจัยได้รับตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Plant Nutrition
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tandfonline.com/.../10.../01904167.2021.1994594


#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ #สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12

แกลลอรี่