นักวิจัย CAMT หารือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับจีน

16 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรธมณ จีระผานุกร อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ชมภัช มาลังค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณะวิจัยและผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงการ The cross border value chain creation of “Chiang Khong SEZ” for the new S curve business cluster” เข้าเยี่ยมคารวะท่านจิราพร สุดานิช กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และเข้าพบปะพูดคุยร่วมกับคุณชนกพร หนูหอม ผู้อำนวยการส่งเสริมการลงทุนนครกว่างโจว เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการค้าการลงทุนในมณฑลกวางตุ้ง และมณฑลไห่หนานของจีน ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมภาคธุรกิจไทยเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และผลักดันให้กลุ่มผู้ประกอบการไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ดัดแปลงตลอดจนผู้ประกอบ แบตเตอรี่ มอเตอร์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไฟฟ้า หรือผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม ซอฟต์แวร์ และอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ไฟฟ้าให้มีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศได้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
แกลลอรี่