CAMT ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานสำนักหอสมุด มช.

21 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดี พร้อมด้วยหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม และด้านการสื่อสารองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาด้านสื่อในการประชาสัมพันธ์ต่อไป โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของทางวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
แกลลอรี่