วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งสาธารณรัฐที่ 75 วันแห่งอินเดีย

30 มกราคม 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีวิวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคำเชิญพิเศษจากกงสุลอินเดีย Khun. Krishna Chaitanya เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งสาธารณรัฐที่ 75 วันแห่งอินเดีย งานอันทรงเกียรตินี้มีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. – 13.00 น. ที่โรงแรมเชียงใหม่ แมริออท โฮเทล
แกลลอรี่