ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

1 กรกฎาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์


คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายวิชาการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับคณาจารย์ใหม่ พร้อมให้ความความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติ วัฒนธรรม โครงสร้างการบริหาร สถานที่ ประเพณี ปณิธาน วิสัยทัศน์ และอื่นๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทราบเบื้องต้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง ECB 3202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์:ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่