ต้อนรับนักศึกษาโครงการ USAC Summer 2021 Session 1

29 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                       รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาโครงการ USAC Summer 2021 Session 1 โดยมีอาจารย์ฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้อำนวยการโครงการ USAC เชียงใหม่และขอนแก่น ร่วมต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษาของโครงการฯ ณ ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 
แกลลอรี่