CMUBS จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรต่อเนื่อง นำแนวคิดกลุ่มควบคุมคุณภาพ หรือ QCC มาใช้ปรับปรุงงาน ในกิจกรรม QCC Clinic

14 มีนาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.สายนที เฉินบำรุง ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เดินหน้านำแนวคิดการปรับปรุงคุณภาพการทำงานในองค์กรหรือ QCC มาใช้กับการดำเนินงานพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น โดยเชิญ อ.ฐิติ บุญประกอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำหัวข้อการทำ QCC ของกลุ่มบุคลากรคณะ ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งตลอดทั้งวันมีกลุ่มบุคลากรเรียงแถวเข้ารับการปรึกษา ไม่ว่าจะเป็น QCC แบบแก้ปัญหา (Problem Solving) และแบบบรรลุภารกิจ (Theme Achievement) โดยมี รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี ให้เกียรติร่วมรับฟังการให้คำปรึกษาด้วย

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่