นศพ. สิริกร ชลานันต์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 180 จากผู้ส่งผลงานกว่า 400 คน เพื่อนำเสนอผลงาน

23 พฤษภาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

นศพ. สิริกร ชลานันต์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 180 จากผู้ส่งผลงานกว่า 400 คน เพื่อนำเสนอผลงาน

งานประชุมวิชาการ: AMIA Clinical Informatics Conference 2021 (CIC21)
ลักษณะการประชุม: Virtual Conference

หัวข้อ: "The Implementation of Biosignals Streaming and Signal Extraction System in Critical Care Units for Real-Time Physiological Data Collection and Tele-Monitoring Using Cloud Computing Platform"

คำอธิบายภาษาไทย: เป็นการศึกษาและพัฒนาระบบกระจายข้อมูลสัญญาณชีพทางไกล และระบบเก็บข้อมูลทางชีวสัญญาณ เพื่อใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤติผ่านโทรเวชโดยใช้ระบบคลาว

วันที่นำเสนอ: วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
แกลลอรี่