รับมอบกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

10 ตุลาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) และคุณกันตพร หาญพาณิชย์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ร่วมรับมอบกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยสามารถชนะการประมูลได้ในราคา 8.5 ล้านบาท จากการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษดังกล่าว ในวันที่ 30 กันยายน 2565 จัดโดยกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จากคุณนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. ผู้แทนประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ ซึ่งเงินรายได้จากการประมูลในครั้งนี้ ทางผู้จัดจะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แกลลอรี่