นักศึกษาคณะทันตแพทย์ มช. รับรางวัลผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่น

15 ตุลาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นางสาวอภิชญา ปริศนานันทกุล นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่น จากงานเพรส อวอร์ด ประจำปี 2563 (Press Awards 2020) เณศไอยรา ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563

ข้อมูลโดย : ข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/?r=site/viewnews&id=929
แกลลอรี่