รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ (สาขาวิชาพืชสวน)

25 มกราคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ (สาขาวิชาพืชสวน) ตำแหน่งเลขที่ EP080006

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกขอให้กรอกรายละเอียดใน ระบบรับสมัครงานออนไลน์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/
หรือ E – Mail : teerapong.pu@cmu.ac.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2565
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 053 944012 ต่อ 109
หรือ 083 5152871 ในวันเวลาราชการ
แกลลอรี่