มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ให้การต้อนรับปลัดกระทรวง อว. ในโอกาสนำทีมเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และร่วมประชุมหารือการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหา PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ

18 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในวาระโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและร่วมประชุมหารือการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ
                 ในการนี้ได้มีการรายงานผลการวิจัยและการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในภาคเหนือ โดยคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนหารือร่วมกันเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การลดปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืนต่อไป จากนั้นได้มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมนวัตกรรมห้องปลอดฝุ่น ณ หอพักหญิง อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นต้นแบบการสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อดูนิทรรศการ ผลงาน นวัตกรรม ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยีในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ


รายละเอียดประกอบข่าว : สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

แกลลอรี่