ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานส่วนงาน) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน

11 พฤษภาคม 2565

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานส่วนงาน) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ตำแหน่งพนักงานช่าง ตำแหน่ง S๔๐๑๐๓๖๖, S๔๐๑๐๓๖๗ และ S๔๐๑๐๓๖๘ ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้