กำหนดการวันผู้บริหารพบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

16 มิถุนายน 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

กำหนดการวันผู้บริหารพบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

17 มิถุนายน นี้ พบกับกิจกรรมวันผู้บริหารพบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่
รับฟังบรรยยายจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ที่จะทำให้การใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ของน้อง ๆ ง่ายขึ้น
  • วันที่ 17 มิถุนายน 2565
  • เริ่มลงทะเบียน เวลา 12:30 น.
  • ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 4 อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กด Like page งานบริการการศึกษาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช