ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการเพิ่มศักยภาพจัดหาน้ำต้นทุนสนับสนุนการศึกษาศูนย์การศึกษา มช. หริภุญไชย

19 เมษายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                   รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพจัดหาน้ำต้นทุนสนับสนุนการศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/13 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565
ภาพและรายละเอียดข่าว : ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
 
แกลลอรี่