มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 3 ของไทย จากการจัดอันดับโลก โดย SCImago Institutions Rankings 2021

31 สิงหาคม 2564

สำนักงานบริหารงานวิจัย

SCImago Institutions Rankings (SIR) ประกาศผลการจัดอันดับสถาบันชั้นนำระดับโลก ประจำปี 2021 จากการจัดอันดับหน่วยงานทุกภาคส่วน 7,533 แห่ง และมหาวิทยาลัย 4,126 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับที่ 701 ของโลก และเป็นอันดับ 3 ของไทย

สำหรับมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับในปี 2021 มีทั้งสิ้น 27 สถาบัน โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โดย SCImago Institutions Rankings พิจารณาจากผลงานทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ที่มา https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=THA


ข้อมูลโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย  สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แกลลอรี่