ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวและเสวนา “นวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” จัดโดยกลุ่มฯปิโตรเคมี ส.อ.ท.

7 ธันวาคม 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

มารู้จักนวัตกรรมพลาสติก เปลี่ยนขยะ เป็นถนน หนทางสู่ความยั่งยืน

ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวและเสวนา “นวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” จัดโดยกลุ่มฯปิโตรเคมี ส.อ.ท. 

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565
เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอิสติน แกรนด์สาธร กรุงเทพฯ
หรือ  ระบบออนไลน์ Zoom Meeting

(pointing right) รายละเอียดกำหนดการ
คลิก: shorturl.at/ns156

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก shorturl.at/dvxKS
** โปรดตอบรับ ภายใน 10 ธ.ค.65

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณกิตติยา (โบว์) 0874934462  E-mail: kittiyap@fti.or.th
แกลลอรี่