รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

20 กรกฎาคม 2563

กองคลัง

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E010260 และ E010280 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/view-WVdaa2RBPT0-TnprPQ-TVRFM013PT0