ฝึกงานนักศึกษา กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2562

9 มีนาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

ฝึกงานนักศึกษา กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2562 นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (ดูงานตลาดนัดเกษตร ณ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร) และทำกิจกรรมภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ (ต่อ) ณ หอประชุม ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
แกลลอรี่