ร่วมยินดีกับผลงานกลุ่ม QCC จากคณะบริหารธุรกิจ รับ 2 รางวัลในงาน Thailand Quality Prize 2023 ครั้งที่ 40

3 เมษายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 31 มีนาคม 2566 กลุ่ม QCC คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มเลขานุการภาควิชาและเลขานุการโครงการฯ และกลุ่ม AccBA ปังปุริเย่ จับมือเดินหน้านำเสนอผลงาน QCC (Quality Control Circle) รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในเวที Thailand Quality Prize 2023 ครั้งที่ 40 ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอระบบบริหารกิจกรรมกลุ่ม QCC ของคณะบริหารธุรกิจบนเวทีประกวด

โดยผลการแข่งขัน กลุ่ม QCC คณะบริหารธุรกิจ ทั้ง 2 ทีม ได้รับรางวัล Silver Awards ประเภท New Born QCC Prize นับเป็นผลงานของกลุ่มบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคณะฯ เป็นอย่างมาก ด้วยเพราะเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ร่วมส่งผลงานกลุ่ม QCC เข้าประกวดในเวที Thailand Quality Prize ทั้งยังสอดรับกับพันธกิจของคณะฯ ซึ่งนับเป็นฤกษ์ดีที่ผลงานบุคลากรสามารถคว้ารางวัลกลับมาได้

สำหรับกลุ่มเลขานุการภาควิชาและเลขานุการโครงการฯ นำเสนอผลงาน “เพิ่มประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาเพื่อวางแผนการศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยกลุ่ม AccBA ปังปุริเย่ นำเสนอผลงาน “การพัฒนาระบบ KPI and Dashboard เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยทั้งสองผลงานมีความโดดเด่นในด้าน Digital Transformation ทั้งยังเคยได้รับรางวัลจากเวทีการประกวด CMU-KM Day ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย ซึ่งจากการแข่งขันในปีนี้มีกลุ่ม QCC ที่เข้าร่วมเสนอผลงาน Thailand Quality Prize มากถึง 70 กลุ่ม จาก 7 ประเภท โดยมีจำนวน 5 กลุ่มที่ร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขันในประเภท New Born

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่