พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการศึกษาพัฒนาการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกเหลือใช้ เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

9 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการศึกษาพัฒนาการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกเหลือใช้ เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อังกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสักขีพยานของทั้งสองหน่วยงานร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่