ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเป็นการแสดงความยินดี

17 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และอ.สพ.ญ.กณวีร์ วาฤทธิ์ ในโอกาสสอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์และได้รับอนุมัติจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก

ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังเป็นการร่วมยินดีต้อนรับ ผศ.สพ.ญ.พรสวรรค์ พงษ์โสภาวิจิตร กลับจากลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และยินดีต้อนรับ อ.สพ.ญ.ดร.ชมพูนุท เพิ่มคำ อาจารย์น้องใหม่ของภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า

โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง ณ ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  

แกลลอรี่