คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงานวันนอนหลับโลก (World Sleep Day) 2565 “นอนดีมีวินัย สร้างโลกสดใส จิตใจแข็งแรง”

15 มีนาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

หน่วยกุมารโสต ศอ นาสิกและความผิดปกติทางการนอนหลับ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานวันนอนหลับโลก (World Sleep Day) ประจำปี 2565 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับปัญหาการนอนหลับ หากไม่เร่งแก้ไขก็อาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรังทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้
รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “การนอนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ร่างกายของคนเราจะได้หยุดพักและฟื้นฟู ซ่อมแซมและปรับสมดุลต่างๆ แต่หลายคนกลับมองข้าม การพักผ่อนไม่เพียงพอและปัญหาจากการนอนหลับในเวลากลางคืนที่เราไม่รู้ตัวนั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงกับชีวิตได้ ดังนั้นสมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลก จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันนอนหลับโลก : World Sleep Day” ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 เพื่อให้ประชากรโลกได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาการนอนหลับ หากไม่เร่งแก้ไขก็อาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรังทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้
คนเราใช้เวลาในการนอนหลับประมาณ 1 ใน 3 ของชีวิต การนอนหลับมีความสำคัญไม่ต่างจากการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย หากมีปัญหาในการนอนหลับ จึงมีผลต่อสุขภาพจิต และมีผลกระทบต่อร่างกาย ปัญหาที่สำคัญในการนอนคือ
1.นอนหลับไม่เพียงพอ ตื่นมาแล้วไม่สดชื่น หงุดหงิดง่าย ความจำไม่ดี เพิ่มโอกาสการเป็นโรคอ้วน
2.ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ร่างกายขาดออกซิเจน เสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และเส้นเลือดในสมอง และเพิ่มโอกาสการเป็นโรคเบาหวาน
3.โรคนอนไม่หลับ ใช้เวลาเข้านอนมากกว่า 30 นาที หรือตื่นระหว่างคืนเกิน 30 นาทีแล้วไม่สามารถนอนต่อได้ สาเหตุจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใกล้เวลานอน การรับประทานอาหารภายใน 3 ชั่วโมงก่อนนอน ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนภายใน 6 ชั่วโมงก่อนนอน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3-6 ชั่วโมงก่อนนอน
เราจึงควรให้ความสำคัญกับการนอนหลับ นอนหลับให้ครบ 7 ชั่วโมง ร่างกายต้องการการนอนหลับที่ดี ต้องดีทั้ง คุณภาพและปริมาณ เราควรให้ความสำคัญกับการนอนมากขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
“ไม่มีอะไรสามารถทดแทนการนอนหลับได้”
สำหรับในปีนี้ หน่วยกุมารโสต ศอ นาสิกและความผิดปกติทางการนอนหลับ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมขึ้นภายใต้คำขวัญว่า
“นอนดีมีวินัย สร้างโลกสดใส จิตใจแข็งแรง”
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการให้ความรู้ ณ ห้องตรวจ หู คอ จมูก ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ ร่วมกับแจกแผ่นพับให้ความรู้ และผ้าปิดตาแก่ประชาชน รวมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาในการนอนหลับ


ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่