ต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาและคณะศึกษาดูงานผลักดันไม้ดอกไทยเข้าสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ในตลาดโลก

11 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ สมาชิกวุฒิสภาและคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการเตรียมความพร้อมให้รัฐสภาและบุคลากรส่วนท้องถิ่น เรื่อง โลกการค้าเสรี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังสี ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต การปรับปรุงพันธุ์ และการขยายพันธุ์ไม้ดอก ตลอดจนการศึกษา ทดลอง วิจัย ด้านไม้ดอก ที่สามารถผลักดันเข้าสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ในตลาดโลก ณ ห้องประชุมศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่