รับมอบหินอัญมณีจากสหภาพโซเวียต

17 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ รองศาสตราจารย์อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์ ผู้แทนคุณ Maxine L. Ping ในโอกาสที่มามอบหินอัญมณีจากสหภาพโซเวียต ซึ่งมีความประสงค์ที่จะมอบให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษา วิจัย และประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับแร่ธาตุและอัญมณีต่อไป โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ลิ้มตระกูล หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรอง อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่