ความเป็นพิษของโมเลกุลสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ Andrographolide

26 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ความเป็นพิษของโมเลกุลสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ Andrographolide สกัดจากใบฟ้าทะลายโจรต่อหนอนกระทู้ผัก  Fab และศักยภาพในการจับกับเอนไซม์ Cytochrome P450s
หนอนกระทู้ผัก เป็นแมลงศัตรูพืชสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด การใช้สารกำจัดศัตรูพืชสังเคราะห์ ก่อให้เกิดการพัฒนาความต้านทานของแมลง และเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สารประกอบไดเทอร์พีนอยด์ที่สกัดได้จากใบฟ้าทะลายโจร ได้แก่ แอนโดรกราฟโฟไลด์มีผลต่อการตายของหนอน โดยการยับยั้งของการหลั่งเอนไซม์และการกินอาหารของแมลง สารดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นสารควบคุมทางชีวภาพในการทำลายหนอนชนิดนี้ได้ ซึ่งเป็นสารกำจัดศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลงานวิจัยได้รับตีพิมพ์ในวารสาร Molecules
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://www.mdpi.com/1420-3049/26/19/5982

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12
แกลลอรี่