รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ EP080014

17 มกราคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ตำแหน่งเลขที่ EP080014 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท
ซึ่งเป็นอัตราแบบมีสัญญาจ้าง 3 – 5 ปี (การพิจารณาต่อสัญญาจ้างขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน)

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกขอให้กรอกรายละเอียดใน ระบบรับสมัครงานออนไลน์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ (หลังจากสมัครผ่านระบบรรับสมัครแล้วกรุณาตรวจเช็คว่ารายชื่ออยู่ในระบบแล้วหรือไม่อีกครั้ง) หรือ E – Mail : teerapong.pu@cmu.ac.th (หลังจากส่ง E – Mail การสมัครแล้วจะมีการตอบรับทาง E- Mail จากเจ้าหน้าที่ว่าได้รับ E – Mail แล้วจึงจะถือว่าการสมัครสมบูรณ์)
ตั้งแต่บัดนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2565

ในวันเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 053 944012 ต่อ 109 หรือ 083 5152871

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/22771
แกลลอรี่