คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัท VetzPetz Group และทีมงาน ในโอกาสเข้าพูดคุยแนวทางการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566

16 สิงหาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณอรุณี สถิตเมธี เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ สพ.ญ.อชินี รุณเจริญ ผู้บริหารบริษัท VetzPetz Group และทีมงาน ในโอกาสเข้าพูดคุยแนวทางการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง สำหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=254 

แกลลอรี่