นักเรียนโรงเรียนบ้านคุณแม่ จ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 กันยายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักเรียนชั้น ป.1 - 6 จำนวน 21 คน และคุณครู 5 คน จากโรงเรียนบ้านคุณแม่ จ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ Friendly building for the future อาคารเรียนประหยัดพลังงาน โดยมี ผศ.รัตน์ ตัณฑจำรูญ และ อ.ปิยชนน์ อุนจะนำ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และเดินชมสถานที่ในคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 10.30 น.
แกลลอรี่