นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 12

21 กรกฎาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 12 FoSTAT Food Innovation Contest 2020 ใน Theme "Smart Thai Food" กับผลิตภัณฑ์ Patties Plant เนื้อเบอร์เกอร์จากถั่วเหลืองฝักอ่อน โดยได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท โดยมี ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ และ อ.ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
แกลลอรี่