สถานการณ์ รพ. สวนดอก วันที่ 25 เม.ย. 2564 : 08:00 น.

26 เมษายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมดจำนวน 11 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด19 จำนวน 10 ราย และผู้ป่วยที่กำลังรอผลยืนยันการตรวจเชื้อโควิด19 จำนวน 1 ราย

ทางโรงพยาบาล ได้จัดเตรียมตึกสงฆ์บางส่วนให้เป็น Cohort Intermediate ward มีผู้ป่วย COVID-19 นอนรักษาตัววันนี้จำนวน 2 ราย

นอกจากนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีก 9 ราย ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมส่งแรงใจให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์ทุกท่าน

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่