ให้การต้อนรับ Prof. Manuel Branco จาก The University of Evora

16 พฤศจิกายน 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา ชินกรรม รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Manuel Branco จาก The University of Evora ประเทศโปรตุเกส เยือนคณะเศรษฐศาสตร์ และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ‘Human Rights Based Approach to Natural Resources and Development’ และ ‘The Right to Work and Sustainable Well-being’ โดยมีท่าน Nuno Caldeira da Silva, Consul of Portugal ร่วมเป็นเกียรติในการฟังบรรยายครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ECB2602 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่