ร่วมบริจาคสิ่งของ ภายใต้โครงการ "มีแล้วแบ่งปัน"

13 สิงหาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี ผู้แทนคณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส ผู้ช่วยคณบดี และ นางสาวปิยะนุช สวัสดี เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอฮอด พร้อมกันนี้ได้ร่วมนำมอบบริจาคสิ่งของในนามคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อาหารแห้ง รวมถึงของใช้จำเป็น ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อมอบเป็นธารน้ำใจ ภายใต้โครงการ "มีแล้วแบ่งปัน" ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักตัว COVID-19
แกลลอรี่