เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลการเรียนดีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะเศรษฐศาสตร์และผู้นำนักศึกษา

16 พฤศจิกายน 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดพิธีพิธีเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลการเรียนดีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะเศรษฐศาสตร์และผู้นำนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุข อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่