ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน

15 มีนาคม 2565

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน อ่านรายละเอียด
ข้อมูลโดย : https://www.eqd.cmu.ac.th/eqdjob.asp