นศ.แมสคอม มช. จัดอบรม “เข้าจุดเสี่ยงน้องใหม่ต้องยะจะใด” ลดอุบัติเหตุทางถนนในรั้ว มช.

1 มีนาคม 2567

คณะการสื่อสารมวลชน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาวณิชกมล กันอ่วม, นายธีรศักดิ์ ตันท้าว และนางสาวมัสฤณ ผอบทอง ทีม “สามใบเถา” ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม “เข้าจุดเสี่ยงน้องใหม่ต้องยะจะใด” ลดอุบัติเหตุทางถนนในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตามแนวคิด “ตระหนักรู้ ดูเป็น เน้นป้องกัน” ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ศักดา โชติพัฒนโภคิณ สารวัตกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ลูกช้างมีวินัย ส่งเสริมความปลอกภัยในการใช้รถใช้ถนน" โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้จัดงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีพื้นที่กว้างขวาง มีการใช้รถใช้ถนนอย่างคับคั่งทุกวัน

ตลอดการดำเนินกิจกรรมอบรมฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวให้ข้อคิดในการใช้รถ ใช้ถนนร่วมกันอย่างถูกต้องตามกฏจราจร อย่างมีสติ ไม่ประมาท และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารทั่วไป คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การดำเนินกิจกรรมอบรม “เข้าจุดเสี่ยงน้องใหม่ต้องยะจะใด” ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันการวางแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนภายในสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรม Campus Challenge 2023 โครงการ โตโยต้าถนนสีขาว ของทีม “สามใบเถา” ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจากการแข่งขัน นำแผนงานไปประชาสัมพันธ์และรณรงค์จริงในสถานศึกษาตามที่ได้นำเสนอไว้ ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2567 โดยจะมีการคัดเลือกผู้ชนะและประกาศผล ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ Toyota Alive Space บางนา โดยทีมผู้ชนะเลิศ จะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

ร่วมเป็นกำลังใจให้ทีม “สามใบเถา” ดำเนินแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำเร็จอย่างลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งคว้ารางวัลชนะเลิศ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

ช่องทางการติดตามโครงการ FB Page : Changbao.official

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่