อบรมหลักสูตร "การชงเครื่องดื่ม กาแฟ ขั้นพื้นฐาน"

4 มีนาคม 2562

คณะเกษตรศาสตร์

ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมหลักสูตร การชงเครื่องดื่มกาแฟขั้นพื้นฐาน การชงกาแฟเบื้องต้น การสกัดช็อตกาแฟ เทคนิคการชงกาแฟแบบต่างๆ และการเท Latte Art มีการบรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ โดย คุณพัชนี สุวรรณวิศลกิจ นักวิทยาศาสตร์เกษตร เป็นวิทยากรในการบรรยาย , การบรรยายเรื่อง ทักษะการรับรสชาติ (Sensory Skill) ,การชงกาแฟแบบต่างๆ (Drip,French press ,Aeropress ,Syphon) ,เทคนิคการชงกาแฟเย็นสูตรต่างๆ โดย คุณนเรศ ปินตาเลิศ หัวหน้าหน่วยล้านนาไทยคอฟฟี่ฮับ (LTCH) เป็นวิทยากรในการบรรยาย การบรรยายเรื่อง หลักการใช้เครื่องชงการสกัดช็อตกาแฟ การทำ Latte Art และเมนูอื่นๆ โดย คุณนิสสรณ์ พลภานุมาศ และ คุณพงศธร ภูมิพฤกษ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย หน่วยล้านนาไทยคอฟฟี่ฮับสำนักงานคณะ (ส่วนกลาง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : สำนักงานคณะ (ส่วนกลาง)
แกลลอรี่