29 ก.ย. 65 ขออภัยในความไม่สะดวก ITSC มีความจำเป็นต้องทำการปรับแก้ไขและตั้งค่าอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก

28 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เนื่องจาก ITSC จะดำเนินการเปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเป็น บริษัททรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องทำการปรับแก้ไขและตั้งค่าอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก
.
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 21.00 – 22.00 น.
.
อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายฝั่งสวนสัก สวนดอก และแม่เหียะ ในช่วงวันเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/cmucnoc
แกลลอรี่