นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มช. คว้าแชมป์ระดับประเทศ Startup Thailand League 2021

18 ตุลาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์


นายทักษ์ดนัย จำรัส นักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ นางสาวรัตนา ก๋องต๊ะ นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคนิคการแพทย์ และนางสาวธัญชนก อินต๊ะ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นำทีม Erythro-Sed คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ Startup Thailand League 2021 ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท รวมถึง Huawei Cloud Credit 5,000 USD ในการนำเสนอเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เลือดเทียมสำหรับควบคุมคุณภาพ (QC) ของเครื่องวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (ESR) และตรวจประเมินวามชำนาญของผู้ปฏิบัติการในการตรวจ ESR” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีทีมเข้าแข่งขันกว่า 400 ทีม จาก 40 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ภาพ/ข่าวจาก อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:STep
 
แกลลอรี่