มอบหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลที่อยู่ตามตะเข็บชายแดน ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย

9 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหน้ากากอนามัย, หน้ากาก KN 95, ชุด PPE, เจลแอลกอฮอล์ 450 ML, ที่ครอบหน้ากาก และถุงมือยาง สำหรับมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลท่าสองยาง โรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลพบพระ โรงพยาบาลอุ้มผาง ซึ่งเป็นพื้นที่แรกในการคัดกรองป้องกัน ผู้ที่อาจติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่จะเข้ามาในประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่