คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับทีมทรัพยากรบุคคล ในโอกาสได้รับรางวัล Silver Award นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (THAILAND HR INNOVATION AWARD 2023)นวัตกรรม ผลแห่งปัญญา เพิ่มคุณค่า สู่ทุนมนุษย์

25 กันยายน 2566

คณะแพทยศาสตร์

"Modernized Workforce : Empowering Associate Instructors for Unparalleled Impact"
จากการประกวดโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (IHPD) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, และ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทําให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ?ครั้งนี้


#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่