คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าหลักสูตรนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ป.ตรี ปีการศึกษา 2565 (CMU-IPAS 2/2022 Intake)

10 มีนาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าหลักสูตรนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ป.ตรี ปีการศึกษา 2565 (CMU-IPAS 2/2022 Intake)

The application for Food Science and Technology International Program is now open until 23 MAR 2022
.
Get to know us better:
https://youtu.be/0JSBz66thzw
.
Apply Now:
https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-ipas/main/index.php...

แกลลอรี่