คณะเทคนิคการแพทย์ ประชุมหารือด้านงานวิจัย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ PHPT

26 มิถุนายน 2562

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย ร่วมประชุมกับผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ PHPT โดยมี Dr. Gonzague Jourdain Dr.Nicole Ngo Dr. Sophie Le Coeur Dr. Luc Decker Dr. Tim Cressey และทีมนักวิจัยของโครงการร่วมประชุมหารือ เพื่อนำเสนอโครงการวิจัยที่ดำเนินการวิจัยอยู่ และโครงการความร่วมมือร่วมกับคณะฯ พร้อมทั้งหารือด้านแผนงานวิจัยร่วมกันในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 13.00 น.
แกลลอรี่