ขอเชิญร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ และพิธีดำหัวผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

27 มีนาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญชวนชาวคณะวิทยาศาสตร์ มช.
ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร ๔๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์

บุคลากร โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่
https://epg.science.cmu.ac.th/eregister

ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายชุดพื้นเมืองเข้าร่วมงาน
เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายที่งดงาม
ตามประเพณีล้านนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานบริหารทั่วไป
โทร. ๐๕๓ ๙๔๓๓๐๙
แกลลอรี่