ประชุมคณะทำงานฝึกซ้อมอพยพหนีไฟบนอาคารสูง คณะเกษตรศาสตร์

19 มีนาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

นายกิตติชัย ทิพย์ทา พนักงานธุรการ หน่วยกายภาพ งานบริหารทั่วไป กล่าวเปิดประชุมคณะทำงานฝึกซ้อมอพยพหนีไฟบนอาคารสูง คณะเกษตรศาสตร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์  
แกลลอรี่