พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชชายา เจ้าดารารัศมีครบรอบ 150 ปี

23 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชชายา เจ้าดารารัศมีครบรอบ 150 ปี โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด เพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณและผู้ทรงคุณูปการอันประเสริฐแก่พสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งทางด้านการเมือง การศึกษา ศาสนา การเกษตรและการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมล้านนา ณ ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่