รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม “วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 28”

7 ตุลาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม
“วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 28”


เรียนระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียง เชียงใหม่
*** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ***

โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมมี 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 แบบ On-site
(รับเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้ว)
ประเภทที่ 2 แบบ Online

*** ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด จะได้รับเกียรติบัตรจากโครงการอบรม พร้อมทั้งจะได้รับ
การคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงผลงานในงานนิทรรศการ 130 ปี คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ช่วงปลายปี 2564 และได้รับสูจิบัตรจากการแสดงผลงาน
ในครั้งนี้ ***

ผู้ที่สนใจสามารถ Scan QR-Code ใบสมัครจากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือดาวน์โหลดใบสมัครตามจากลิงก์ที่แนบมาท้ายนี้
https://www2.arc.cmu.ac.th/archcmu_news/doc/8074.pdf


และหากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 053 277855
(จันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.)

แกลลอรี่